Xin quý khách đợi trong giây lát

Điều khoản sử dụng Mystay.vn

A. ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG
Khi sử dụng các dịch vụ do Công ty trách nhiệm hữu hạn MYSTAY cung cấp trên mystay.vn ("Trang web"), bạn đồng ý không:

1. Vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào;

2. Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở MYSTAY;

3. Bán hàng giả;

4. Bán bất kỳ hàng hóa hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ bị cấm theo pháp luật;

5. Tham gia vào các hoạt động rửa tiền;

6. Tham gia vào các hoạt động đánh bạc;

7. Tham gia vào bất kỳ hoạt động vô đạo đức hoặc có khả năng là hoạt động vô đạo đức, bao gồm nhưng không giới hạn ở mại dâm và khiêu dâm;

8. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức;

9. Hành động theo cách phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối;

10. Cung cấp sai thông tin sai, không chính xác hoặc sai lệch;

11. Tham gia vào các hoạt động và / hoặc giao dịch có khả năng gian lận, đáng ngờ hoặc bất hợp pháp;

12. "Theo dõi" hoặc quấy rối người dùng khác của Trang web ("Người dùng");

12. Gửi email không mong muốn tới bất kỳ Người dùng nào hoặc sử dụng các dịch vụ của MYSTAY để thu tiền thanh toán để gửi hoặc hỗ trợ gửi email không mong muốn cho bên thứ ba

13. Tiết lộ hoặc phân phối thông tin cá nhân của người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin đó cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý rõ ràng của Người dùng đó;

14. Thực hiện bất kỳ hành động áp đặt nào không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của MYSTAY;

15. Tải lên hoặc gây ra để tải lên, bất kỳ nội dung nào lên Trang web có chứa vi-rút hoặc bất kỳ mục nào khác có thể làm hỏng, can thiệp hoặc ảnh hưởng xấu hoặc cản trở truy cập vào Trang web;

16. Tham gia, cũng không khiến người dùng khác tham gia, spam, lừa đảo, không đúng cách, độc hại hoặc, theo quyết định tuyệt đối của MYSTAY, nhấp chuột gian lận, hiển thị hoặc các hoạt động tiếp thị liên quan đến Trang web;

17. Ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của MYSTAY;

18. Sửa đổi, điều chỉnh, định dạng lại, biên dịch lại, truyền tải, xuất bản, cấp phép, đảo ngược, tháo rời, tái cấu trúc, dịch ngược, sao chép hoặc tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển hoặc bán bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web hoặc một phần của chúng, bao gồm mã nguồn hoặc thuật toán, ngoại trừ được MYSTAY ủy quyền rõ ràng bằng văn bản, hoặc trong phạm vi được pháp luật cho phép;

19. Thay đổi, xóa, che hoặc làm mất đi bất kỳ nhận dạng, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông báo nào khác từ bất kỳ khía cạnh nào của các dịch vụ trên Trang web;

20. Thay đổi, xóa, che hoặc làm mất đi bất kỳ nhận dạng, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông báo nào khác từ bất kỳ khía cạnh nào của các dịch vụ trên Trang web;

21. Sử dụng bất kỳ phần mềm tự động, hack, mod hoặc bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào khác được thiết kế để truy cập, thu thập dữ liệu hoặc thu thập từ các dịch vụ của MYSTAY; và

22. Sử dụng bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào chặn, khai thác mỏ hay cách khác thu thập thông tin từ hoặc thông qua MYSTAY.

B. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
I. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1. Bằng cách sử dụng và truy cập mystay.vn ("Trang web"), bạn ký kết thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với chúng tôi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ambition Vietnam ("chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), chủ sở hữu và quản trị viên của trang web.

2. Bạn chấp nhận mà không giới hạn hoặc đủ điều kiện tham gia Điều khoản sử dụng, bao gồm Chính sách quyền riêng tư mystay.vn/privacy-policy

3. Chúng tôi có thể sửa đổi quy định về Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Trang web. Tuy nhiên, một thông báo cá nhân sẽ không được gửi cho bạn. Mọi điều khoản sử dụng được sửa đổi sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi hoặc thay đổi Điều khoản sử dụng, bạn nên ngừng ngay việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web. Sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem xét việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web để cấu thành sự chấp nhận và đồng ý với sửa đổi đó. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào tại mystay.vn/terms-and-condition

4. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ đăng trên Trang web, các hướng dẫn và quy tắc liên quan đến việc sử dụng Trang web. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc như vậy đều được kết hợp bằng cách tham khảo Điều khoản sử dụng.

II. SỬ DỤNG TRANG WEB

1. Bạn đồng ý tuân thủ Chính sách sử dụng mystay.vn/dieu-kien-dieu-khoan trong việc sử dụng Trang web. Chúng tôi có thể xóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào bạn đã cung cấp trên Trang web nếu chúng tôi, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận.

2. Khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi trên hoặc liên quan đến Trang web hoặc đăng ký tài khoản với chúng tôi trên Trang web, bạn đảm bảo rằng:

3. Bạn đang sử dụng danh tính thực tế của bạn;

4. Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ và hiện hành; và

5. Bạn sẽ duy trì và cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân của mình và đảm bảo rằng thông tin đó được giữ đúng, chính xác, đầy đủ và hiện hành.

6. Trong trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định của Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giữ bí mật mật khẩu của mình và tất cả các hoạt động xảy ra theo tài khoản.

7. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm bảo mật mật khẩu của bạn.

8. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ khoản 2 này.

III. TÀI LIỆU MYSTAY

1. Bằng cách sử dụng và truy cập Trang web, bạn sẽ tiếp xúc với thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà chúng tôi và/hoặc những người dùng khác của Trang web tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp trên Trang web ("Tài liệu MYSTAY") dù công khai hay riêng tư.

2. Bạn hiểu Tài liệu MYSTAY có thể gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm.

3. Bạn hiểu rằng Tài liệu MYSTAY chỉ có thể được sử dụng cho mục đích riêng và phi thương mại của bạn, chứ không phải để xuất bản, phân phối, truyền tải, truyền lại, phân phối lại, phát sóng, tái tạo hoặc lưu hành cho người khác trong cùng công ty hoặc tổ chức, chứ không phải để đăng lên các trang web hoặc diễn đàn khác, nhóm tin tức, danh sách gửi thư, bảng tin điện tử hoặc trò chuyện internet được điều hành bởi các trang web khác.

4. Bạn đồng ý không tái tạo, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập vào Trang web hoặc Tài liệu MYSTAY trên một trang web hoặc máy chủ khác.

5. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tài liệu MYSTAY nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Tài liệu MYSTAY nào, hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Tài liệu MYSTAY nào được đăng, gửi qua email, truyền hoặc có sẵn trên Trang web.

IV. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

1. Việc bạn sử dụng Trang web là nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

2. Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và đôi khi để sửa đổi và ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ dịch vụ nào của Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ đó.

3. Chúng tôi không bảo đảm rằng:

a. Trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn;

b. Trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và không có lỗi;

c. Mọi kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy;

d. Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua Trang web sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.

4. Chúng tôi không thể, không xác nhận và không thể chịu trách nhiệm về các thông điệp, quan điểm, ý kiến, nghiên cứu và đề xuất của các cá nhân, người dùng và tổ chức được coi là quan tâm hoặc ủng hộ bất kỳ sự bảo trợ nào của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào, quá trình điều trị hoặc thương mại giao dịch trong bất kỳ chứng khoán, đầu tư hoặc loại chứng khoán hoặc đầu tư nào cũng như không bao gồm Trang web của một liên kết đến (các) trang web khác hoặc tài nguyên ngụ ý bất kỳ hình thức chứng thực nào của chúng tôi.

5. Chúng tôi không chủ động xem xét hoặc chỉnh sửa tin nhắn, quan điểm, ý kiến, nghiên cứu và đề xuất của người dùng, ngay cả khi những tin nhắn, quan điểm, ý kiến, nghiên cứu và đề xuất đó được thực hiện bởi người dùng sử dụng Trang web. Mặc dù thông tin trên Trang web được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không có dữ liệu, tin tức, thông tin, báo cáo hoặc ý kiến ​​cũng như bất kỳ khuyến nghị nào (nếu có) được tùy chỉnh cho bất kỳ người hoặc nhóm người cụ thể nào. Do đó, vui lòng sử dụng Trang web với nguy cơ của riêng bạn.

6. Bằng cách cung cấp thông tin và dữ liệu có sẵn trên Trang web, bao gồm các sự kiện, quan điểm, ý kiến ​​và đề xuất của các cá nhân và tổ chức được coi là quan tâm, chúng tôi và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi sẽ không đưa ra hoặc cố tình đưa ra hoặc đại diện cho chính mình , đầu tư, thuế, pháp lý và tư vấn chuyên nghiệp khác. Bạn sẽ luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên môn có liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào như vậy.

7. Chúng tôi có thể theo dõi hoặc xem xét bất kỳ lĩnh vực nào trên Trang web nơi bạn truyền tải hoặc đăng thông tin liên lạc với mục đích thúc đẩy hiệu quả, tính hữu dụng và tính phù hợp của việc sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết giám sát hoặc xem xét mọi thông tin đăng tải hoặc liên lạc và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến tất cả Tài liệu MYSTAY, cho dù có phát sinh theo luật bản quyền, nhãn hiệu, phỉ báng, quyền riêng tư, tục tĩu hay không.

V. ĐỘC LẬP
Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi, và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý hoặc đối tác khác và nhân viên của chúng tôi, không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung nào bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Trang web, việc bạn sử dụng Trang web, kết nối của bạn với Trang web, vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên khác.

VI. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, dữ liệu hoặc tổn thất vô hình khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy), kết quả từ:

a. Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web;

b. Chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế phát sinh từ bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc thu được hoặc tin nhắn nhận được hoặc giao dịch được nhập thông qua hoặc từ Trang web;

c. Truy cập trái phép hoặc thay đổi đường truyền hoặc dữ liệu của bạn;

d. Tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên Trang web; và

e. Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến trang web.

2. Bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào đối với bên kia và bất kỳ hành động nào đối với bên kia phải được bắt đầu trong vòng 2 năm kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh, theo đó bên bị khiếu nại sẽ không còn yêu cầu gì nữa với bên khác.


VII. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
1. Tất cả dữ liệu cá nhân về bạn phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mystay.vn/chinh-sach-rieng-tu
2. Chính sách quyền riêng tư mystay.vn/chinh-sach-rieng-tu được coi là được đưa vào Điều khoản dịch vụ bằng cách tham chiếu đến Điều khoản này.

VIII. KHÓA TÀI KHOẢN
1. Chúng tôi có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi ngay lập tức chấm dứt tài khoản của bạn (nếu có). Nguyên nhân cho việc chấm dứt đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng, Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc các tài liệu, hướng dẫn hoặc quy tắc được kết hợp khác;

b. Yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;

c. Tự xóa tài khoản;

d. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

e. Ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ trên Trang web hoặc một phần của dịch vụ đó;

g. Các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn; hoặc là

h. Thời gian không hoạt động kéo dài.

2. Chấm dứt tài khoản của bạn sẽ dẫn đến:

a. Xóa quyền truy cập và cấm sử dụng thêm cho tất cả các dịch vụ của Trang web được liên kết với tài khoản đó; và

b. Xóa mật khẩu của bạn và tất cả các thông tin, tệp và nội dung liên quan đến hoặc bên trong tài khoản của bạn (hoặc một phần trong đó).

3. Chấm dứt tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể được hưởng theo Điều khoản sử dụng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào cũng như không có hiệu lực điều khoản rõ ràng hoặc ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt.


IX. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Khi bạn tải lên bất kỳ hình ảnh, hình được chụp và/hoặc mô tả danh sách nào lên Trang web (Nội dung trực tuyến), bạn sẽ cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí, không thể hủy ngang để sử dụng, lưu trữ, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, giao tiếp, xuất bản, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối Nội dung.

Bằng cách tải lên Nội dung, bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu bản quyền của Nội dung và do đó có các quyền cần thiết để cấp phép cho chúng tôi như đã nêu. Chúng tôi sẽ có quyền đánh dấu các bức ảnh trong Nội dung và bản quyền trong các bức ảnh có hình chìm cuối cùng sẽ chỉ thuộc về chúng tôi.

Tất cả các tên, sản phẩm và nhãn hiệu khác được đề cập là quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có tài liệu nào được cung cấp thông qua Trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, mã, xếp hạng, xếp hạng, cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp, Tài liệu và / hoặc phần mềm MYSTAY có thể được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, phân phối, xuất bản, hiển thị, tải lên, truyền tải, siêu liên kết dưới bất kỳ hình thức nào và dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự thể hiện của chúng tôi, sự chấp thuận trước bằng văn bản và sự chấp thuận của người giữ bản quyền và nhãn hiệu thương mại tương ứng.

Trang web và Tài liệu MYSTAY chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn và bạn không được tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với các bên khác liên quan đến các dịch vụ và nội dung đó. Các giao dịch này bao gồm các giao dịch thương mại và giao dịch sẽ ảnh hưởng xấu đến giá trị thương mại của Trang web và Tài liệu MYSTAY.

X. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Điều khoản sử dụng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và mọi khiếu nại hay tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào đều phải chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản sử dụng sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Điều khoản Sử dụng vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

3. Bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đều không được chuyển nhượng và mọi quyền đối với tài khoản đó sẽ chấm dứt khi bạn qua đời. Khi nhận được một bản sao giấy chứng tử của bạn, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt và tất cả nội dung mà bạn đã tạo trong tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

4. Tất cả các thông báo cho chúng tôi theo Điều khoản sử dụng sẽ được gửi qua email đến: cs@am-bition.vn

C. ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG
I. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN

1. TỔNG QUÁT

a. Bằng cách mua bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, gói hoặc đăng ký nào, bao gồm quyền truy cập mystay.vn ("Sản phẩm" ) từ Công ty TNHH Ambition Vietnam (" MYSTAY "), Bạn ( đơn vị mua Sản phẩm) ký kết thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với MYSTAY.

b. Mục I (Điều khoản áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán) chứa các điều khoản bao quát về mối quan hệ giữa Bạn và MYSTAY. Các điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng tùy thuộc vào loại Sản phẩm được mua. Các điều khoản này được bao gồm trong các phần có liên quan trong Điều khoản mua hàng đề cập cụ thể đến Sản phẩm. Ngoài ra, MYSTAY có thể chỉ định bằng văn bản rằng các điều khoản khác (không có trong Điều khoản mua hàng này) dù sao cũng có thể áp dụng cho việc mua một số Sản phẩm nhất định ("Điều khoản bổ sung"). Điều khoản bổ sung có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong Chính sách bảo mật, Điều khoản sử dụng, Chính sách sử dụng được chấp nhận (như được định nghĩa dưới đây), Nguyên tắc quảng cáo và nội dung. Bạn nên xem lại các điều khoản này trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trên Trang web hoặc với MYSTAY.

c. Bạn đồng ý rằng MYSTAY có thể sửa đổi/thêm/xóa Điều khoản mua hàng bất cứ lúc nào mà không chịu trách nhiệm và không cần thông báo cho Bạn. Điều khoản mua hàng được sửa đổi/thêm/xóa sẽ được cung cấp trên mystay.vn/terms-and-condition và sẽ có hiệu lực sau ba (03) ngày kể từ khi có sẵn ("Ngày hiệu lực"). Bạn nên thường xuyên kiểm tra các sửa đổi/bổ sung/xóa đối với Điều khoản mua hàng, trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, trên Trang web hoặc với MYSTAY. Việc bạn sử dụng trang web vào hoặc sau Ngày có hiệu lực sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản mua hàng được sửa đổi.

d. Bạn hiểu rằng, bạn phải, bằng chi phí của mình, cung cấp dịch vụ viễn thông, máy tính và các thiết bị hoặc dịch vụ khác cần thiết để truy cập bất kỳ Sản phẩm nào. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định áp dụng cho các phương tiện mà Bạn đã sử dụng để truy cập Sản phẩm (ví dụ: truy cập internet).

e. Điều khoản mua hàng chứa toàn bộ sự hiểu biết giữa MYSTAY và Bạn và thay thế mọi thỏa thuận, thảo luận và đại diện trước đó (bao gồm cả sự trình bày sai) giữa các bên, dù bằng văn bản hay bằng lời, liên quan đến vấn đề được nêu trong tài liệu này.

f. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản mua hàng, bất kỳ người nào không phải là thành viên của Điều khoản mua hàng sẽ không có bất kỳ quyền nào theo Điều khoản mua hàng theo Hợp đồng hoặc theo cách khác.

2. MUA SẢN PHẨM
a. Điều khoản chung áp dụng cho tất cả sản phẩm

I. Trong trường hợp Bạn đã mua bất kỳ Sản phẩm nào từ MYSTAY, Bạn hiểu rằng, trừ khi MYSTAY có quy định khác bằng văn bản, Sản phẩm đó có hiệu lực trong 30 ngày (trừ gói Tiêu chuẩn) kể từ ngày mua ("Thời hạn hiệu lực").

II. Mỗi sản phẩm có thể cho phép bạn nhập các loại và số lượng sản phẩm được chỉ định từ MYSTAY. Mặc dù có bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản mua hàng này, MYSTAY có quyền thay đổi các loại và số lượng của các sản phẩm đó bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực.

III. Nếu bạn quyết định mua Sản phẩm khác sau khi hết hạn Sản phẩm trước đó, Bạn hiểu rằng mọi phần chưa sử dụng của Sản phẩm trước của bạn sẽ không được chuyển sang Sản phẩm mới mua của bạn.

IV. Sản phẩm do Bạn mua chỉ dành cho mục đích sử dụng của bạn và không thể chuyển sang người dùng khác. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện bằng Sản phẩm của bạn nếu bạn tiết lộ hoặc chia sẻ Sản phẩm của mình với người dùng khác.

V. MYSTAY có thể cấp cho Bạn quyền truy cập vào tài khoản ("Tài khoản") cho mục đích quản lý Sản phẩm mà bạn được hưởng theo gói. Bạn hiểu rằng tất cả việc sử dụng Tài khoản phải tuân theo Mục III bên dưới (Truy cập MYSTAY).

VI. Bạn không được sử dụng Sản phẩm theo bất kỳ cách nào gây hại cho MYSTAY và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý hoặc đối tác khác và nhân viên hoặc bất kỳ khách hàng nào của MYSTAY hoặc Sản phẩm hoặc người dùng khác.

VII. Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo hợp đồng.

VIII. Sau khi mua Sản phẩm, Bạn không được phép chuyển nhượng hoặc trao đổi Sản phẩm với bất kỳ Sản phẩm nào khác mà MYSTAY mang đầy đủ hoặc một phần.

3. ĐIỀU CHỈNH GIÁ

a. MYSTAY có quyền điều chỉnh lại Giá của bất kỳ Sản phẩm nào tại bất kỳ thời điểm nào.

b. Giá sửa đổi sẽ được công bố trên trang web mystay.vn

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
MYSTAY bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bất kỳ nội dung và Sản phẩm nào mà MYSTAY cung cấp cho Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Trang web và Bản tin, và mọi quyền bản quyền và nhãn hiệu thương mại. Tất cả các tên, sản phẩm và nhãn hiệu khác được đề cập là quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có điều khoản nào trong Điều khoản mua hàng này được hiểu hoặc coi là cấp hoặc cung cấp cho Bạn bất kỳ quyền, giấy phép, quyền lợi hoặc sự cho phép đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào của MYSTAY theo bất kỳ cách nào, bao gồm, mà không giới hạn tính tổng quát của quyền đã nêu ở trên, quyền sao chép , chuyển nhượng, xuất bản, lưu trữ, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng tương tự và quyền sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của MYSTAY một cách trái phép.

5. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

a. Bạn đồng ý, bằng chi phí của mình, để bồi thường, bảo vệ và giữ MYSTAY, các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý hoặc đối tác khác và nhân viên của mình, chống lại mọi khiếu nại hoặc yêu cầu, kể cả phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ khoản phí nào của luật sư do bên thứ ba hoặc phát sinh từ:

I. Xuất bản Quảng cáo/Danh sách của bạn;

II. Nội dung của Quảng cáo/Danh sách của bạn;

III. Mọi tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ do Bạn cung cấp, mà các thành viên của cộng đồng (bao gồm cả người dùng của Trang web) có thể truy cập thông qua Quảng cáo/Danh sách của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bản quyền, nói xấu, vi phạm về bảo mật, vi phạm quyền riêng tư, quảng cáo sai lệch hoặc lừa đảo hoặc thực hành bán hàng); và / hoặc

IV. Bạn vi phạm Điều khoản mua hàng.

b. Bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào đối với bên kia và bất kỳ hành động nào đối với bên kia phải được bắt đầu trong vòng hai (02) năm kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh, theo đó bên bị thiệt hại sẽ có không yêu cầu gì thêm đối với bên kia.
c. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tổng hợp của MYSTAY đối với mọi khiếu nại hoặc theo Điều khoản mua hàng vượt quá phí tổng hợp mà Bạn đã trả trong khoảng thời gian 12 tháng trước tại thời điểm mà (các) khiếu nại được thực hiện đối với MYSTAY.
d. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản mua hàng và ở mức độ tối đa được phép theo luật hiện hành, trong mọi trường hợp, MYSTAY sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất, trực tiếp và/hoặc gián tiếp, liên quan đến (1) nội dung hoặc chất lượng của Quảng cáo/Liệt kê; (2) sự gián đoạn hoặc gián đoạn của internet ảnh hưởng đến Quảng cáo/Danh sách; (3) lỗi hoặc chậm trễ trong MYSTAY cung cấp Sản phẩm; (4) mất dữ liệu hoặc Nội dung của Khách hàng; (5) thiệt hại, gián đoạn hoặc gây thương tích cho trang hoặc trang web MYSTAY của Khách hàng và/hoặc (6) bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong hoạt động do hoặc gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của MYSTAY, bất kể sự mất mát hay thiệt hại đó là hợp lý có thể thấy trước hoặc MYSTAY biết hoặc trước đây đã được thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại đó.
6. KHƯỚC TỪ
a. Bạn rõ ràng hiểu và đồng ý rằng:
1. Việc bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào đều có nguy cơ của riêng bạn. Sản phẩm đó được MYSTAY cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". MYSTAY từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm, ngoài bất kỳ bảo hành nào không phù hợp luật pháp;
2. MYSTAY không bảo đảm rằng:

I. các dịch vụ của mình sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn

II. các dịch vụ của mình sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và không có lỗi;

III. các dịch vụ của mình sẽ có thể truy cập bất cứ lúc nào hoặc bất cứ lúc nào thông qua kênh do Bạn chọn hoặc sử dụng;

IV. chất lượng của bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà Bạn đã mua hoặc có được thông qua các dịch vụ của nó sẽ đáp ứng mong đợi của bạn;

V. mọi lỗi trong dịch vụ sẽ được sửa chữa; và

VI. thông tin được cung cấp trên trang web là chính xác.

b. Để tránh nghi ngờ, không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà Bạn nhận được từ MYSTAY hoặc nhân viên, đại lý hoặc thông qua hoặc từ các dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong Điều khoản mua hàng.
7. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

a. Bạn thừa nhận rằng MYSTAY có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Những thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn tên, ảnh đại diện, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn.

b. MYSTAY phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (nếu có) trong việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ thông tin cá nhân.

c. Bạn đồng ý rằng ngay cả sau khi hoàn thành bất kỳ giao dịch nào giữa Bạn và MYSTAY, MYSTAY vẫn có quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích của công khai các sản phẩm và dịch vụ của MYSTAY cho Bạn hoặc liên hệ với Bạn để nhận phản hồi.

d. Tất cả dữ liệu cá nhân về Bạn phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được viết riêng tại mystay.vn/chinh-sach-rieng-tu

8. CHẤM DỨT
a. MYSTAY có thể chấm dứt Điều khoản mua hàng mà không cần thông báo trước. Nguyên nhân cho việc chấm dứt đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

I. yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;

II. không tuân thủ Điều khoản mua hàng;

III. xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

IV. ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ của Trang web hoặc một phần của dịch vụ này; hoặc là

V. các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn.

b. Bạn hiểu thêm rằng việc chấm dứt Điều khoản mua hàng sẽ dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Sản phẩm mà bạn đã mua. MYSTAY sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bạn toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ khoản phí nào mà c. Bạn đã trả trước. Ngoài ra, Bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc bồi thường nào, cho dù mất quyền phân phối, thiện chí hay nói cách khác, do việc chấm dứt Điều khoản mua hàng theo các điều khoản của nó.
d. Việc chấm dứt Điều khoản mua hàng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác MYSTAY có thể được hưởng theo Điều khoản mua hàng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào cũng như không có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào rõ ràng hoặc ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt.
9. CƯỠNG CHẾ

a. Điều khoản mua hàng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào thuộc bất kỳ bản chất nào đều phải chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b. Việc MYSTAY không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản mua hàng sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản mua hàng được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Điều khoản mua hàng vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

10. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, tất cả các thông báo cho MYSTAY theo Điều khoản mua hàng sẽ được gửi qua e-mail đến support@mystay.vn

II. DỊCH VỤ TIẾP THỊ
1. Mục II (Dịch vụ tiếp thị) sẽ được áp dụng cho tất cả các hình thức dịch vụ tiếp thị có thể được MYSTAY cung cấp theo thời gian. Các dịch vụ tiếp thị như vậy sẽ liên quan đến Danh sách hoặc Quảng cáo.
2. Tùy thuộc vào loại dịch vụ tiếp thị mà bạn đã mua, Danh sách hoặc Quảng cáo (tùy trường hợp) có thể liên quan đến quảng cáo hoặc quảng cáo của:

I. Dịch vụ của bạn như một người bán hàng bất động sản;

II. Bán hoặc cho thuê bất động sản, cả văn phòng và nhà ở.

3. Đối với mục đích của Phần II này (Dịch vụ tiếp thị), "Nội dung" có nghĩa là nội dung của Danh sách hoặc Quảng cáo (tùy trường hợp) và bất kỳ nội dung và hướng dẫn nào khác do Bạn cung cấp cho MYSTAY, được yêu cầu một cách hợp lý bởi MYSTAY để xuất bản Danh sách hoặc Quảng cáo, tùy theo từng trường hợp.
4. Vui lòng kiểm tra Trang web, đơn đặt hàng, hóa đơn, xác nhận e-mail (nếu có) hoặc với MYSTAY để biết chi tiết về Quảng cáo / Danh sách mà bạn được hưởng.
5. Nội dung gửi:

I. Tất cả Nội dung phải được gửi tới MYSTAY thông qua các phương thức được MYSTAY chỉ định trước ngày đặt Danh sách / Quảng cáo.

II. Tuy nhiên, nếu gói dịch vụ tiếp thị của bạn cho phép Danh sách để được đặt ngay sau khi gửi trên Trang web, Bạn có thể gửi Nội dung của mình đến Trang web bất cứ lúc nào. Trong trường hợp Bạn không thể gửi Nội dung thông qua Trang web hoặc nếu MYSTAY đã hướng dẫn như vậy, vui lòng gửi Nội dung tới MYSTAY qua e-mail đến cs@am-bition.vn hoặc thông qua phương thức đó mà MYSTAY có thể chỉ định.

III. Tất cả Nội dung phải được gửi theo định dạng tệp được chỉ định bởi MYSTAY.

IV. Bạn đảm bảo rằng:

+ tất cả Nội dung do Bạn gửi tới MYSTAY không được bảo mật; và

+ tất cả Nội dung do Bạn gửi cho MYSTAY không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền hợp đồng, bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác.

6. Vị trí Quảng cáo/Danh sách

I. Việc MYSTAY chấp nhận thanh toán theo việc bạn mua gói dịch vụ tiếp thị sẽ không được coi là một cam kết của MYSTAY để chấp nhận bất kỳ Quảng cáo/Danh sách nào. MYSTAY có quyền phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ Quảng cáo/Danh sách nào theo quyết định riêng của mình mà không cần cung cấp lý do cho Bạn. MYSTAY giữ toàn quyền quyết định vị trí của bất kỳ Quảng cáo/Danh sách nào.

II. Bạn hiểu rằng vị trí, vị trí và cách trình bày của Quảng cáo/Danh sách theo quyết định của MYSTAY và MYSTAY, theo quyết định tuyệt đối của mình, đôi khi có thể thay đổi cách Quảng cáo/Danh sách được đặt, định vị và trình bày .

III. Khi gửi Nội dung cho vị trí của Quảng cáo/Danh sách, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

+ Bạn đã tuân thủ Chính sách sử dụng và Điều khoản dịch vụ được chấp nhận của MYSTAY (nếu có);

+ Bạn có quyền xuất bản Nội dung mà không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và không vi phạm bất kỳ luật nào, cụ thể là Bạn không sử dụng ảnh do người dùng khác của Trang web cung cấp trừ khi những bức ảnh đó được cung cấp dưới những bức ảnh được chia sẻ;

+ Không có hình ảnh nào trong Nội dung chứa logo hoặc tên của bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của MYSTAY;

+ Bạn đã có được tất cả các phê duyệt, giấy phép, sự đồng ý và giấy phép cần thiết liên quan đến bất kỳ hoạt động quảng cáo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lần rút thăm may mắn, có trong Quảng cáo/Danh sách, nếu có;

+ Nội dung là đúng, hiện tại và chính xác và không cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc bất kỳ luật hoặc thực tế nào, hoặc nói quá hoặc truyền đạt ấn tượng sai về bất kỳ thông tin liên quan nào;

+ Bạn đã tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành trong việc đặt Quảng cáo/Danh sách, cho dù trong phạm vi quyền hạn mà Quảng cáo/Danh sách được đặt hoặc quyền tài phán mà đối tượng được nhắm mục tiêu của Quảng cáo/Danh sách cư trú.

IV. Đối với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào có thể được liên kết thông qua Nội dung, Bạn phải đảm bảo rằng trang web của bên thứ ba có liên quan đến Nội dung và trang web của bên thứ ba không phải là trang web cung cấp dịch vụ đấu giá hoặc quảng cáo.

V. Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các Danh sách được đặt trong các danh mục mô tả đúng nhất các dịch vụ mà bạn đang cung cấp. MYSTAY có quyền định vị lại Danh sách cho danh mục chính xác. Ví dụ: Danh sách liên quan đến việc bán bất động sản nên được đặt trong danh mục ["để bán"], trong khi Danh sách liên quan đến việc cho thuê hoặc cho phép một tài sản cho thuê nên được đặt trong danh mục ["cho thuê"].

VI. MYSTAY có quyền xóa bất kỳ Quảng cáo/Danh sách nào không tuân thủ Điều khoản mua hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ mà không cần cung cấp lý do hoặc thông báo trước cho Bạn.

VII. Bạn hiểu rằng thỉnh thoảng MYSTAY có thể thay đổi định dạng và bố cục của Trang web mà không cần thông báo trước cho Bạn. Điều này có thể dẫn đến thay đổi định dạng hoặc bố cục của Quảng cáo/Danh sách của bạn. Tuy nhiên, MYSTAY sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung hoặc kích thước của Quảng cáo/Danh sách của bạn.

VIII. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu MYSTAY rút bất kỳ Quảng cáo/Danh sách nào đã được xuất bản. Tuy nhiên, MYSTAY không chịu trách nhiệm hoàn trả cho Bạn bất kỳ khoản phí hoặc Sản phẩm nào bạn đã trả cho Quảng cáo/Danh sách đã rút.

IX. Việc sử dụng thẻ HTML, bot hoặc bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các thẻ được cung cấp trên Trang web là vi phạm Điều khoản mua hàng và có thể dẫn đến MYSTAY xóa Danh sách của bạn. Việc tiếp tục vi phạm phần này có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị mất phần còn lại của gói dịch vụ tiếp thị của bạn.

7. Sử dụng nội dung:

a. Bạn cấp cho MYSTAY quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và/hoặc thao túng Nội dung cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn đối với hiệu suất hoặc hiển thị công khai, hoặc tiếp thị của MYSTAY hoặc phân phối hoặc vị trí của Quảng cáo/Danh sách trên các phương tiện khác ngoài Trang web hoặc Bản tin.

b. Bạn hiểu rằng MYSTAY có thể sử dụng Tên và ảnh của bạn (nếu có) cho các mục đích của hoạt động tiếp thị hoặc phân phối của MYSTAY.

III. TRUY CẬP MYSTAY
1. Mục III sẽ được áp dụng cho tất cả các Tài khoản cho các mục đích của Phần III này.
2. Tài khoản là tài khoản cá nhân và chỉ có thể được truy cập bởi một người dùng.
3. Tài khoản không thể được chuyển cho người dùng khác. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện bằng Tài khoản của bạn nếu Bạn tiết lộ hoặc chia sẻ Tài khoản của mình với Người dùng khác.
4. Bạn thừa nhận rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

a. duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn;

b. và tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn.

5. MYSTAY có quyền truy cập Tài khoản của bạn cho mục đích kiểm duyệt và/hoặc điều tra theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước cho Bạn.
6. Bạn hiểu rằng thỉnh thoảng, Trang web có thể đang được bảo trì và/hoặc bảo trì. Trong khoảng thời gian đó, Trang web và do đó, Tài khoản sẽ không thể truy cập được.
7. Tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận và với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.
8. MYSTAY có quyền xóa bất kỳ Danh sách nào trong Tài khoản của bạn dường như là một bài đăng thử nghiệm, tuyển dụng, sai hoặc Danh sách không trung thực hoặc không nghiêm trọng, mà không cần thông báo cho Bạn.
9. MYSTAY có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước cho Bạn, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm dừng trong khoảng thời gian như MYSTAY có thể xác định, Tài khoản của bạn và quyền truy cập vào Sản phẩm mà bạn đã mua. Nguyên nhân chấm dứt và đình chỉ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

a. MYSTAY có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước cho Bạn, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm dừng trong khoảng thời gian như MYSTAY có thể xác định, Tài khoản của bạn và quyền truy cập vào Sản phẩm mà bạn đã mua. Nguyên nhân chấm dứt và đình chỉ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

I. vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản mua hàng;

II. yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;

III. xóa tài khoản tự khởi tạo;

IV. xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

V. ngừng hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ của Trang web hoặc một phần của dịch vụ này;

VI. sự cố hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn; hoặc là

VII. thời gian không hoạt động kéo dài.

b. Chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn sẽ dẫn đến:

I. loại bỏ quyền truy cập và cấm sử dụng thêm tất cả các dịch vụ của Trang web và Sản phẩm;

II. tịch thu tất cả các bộ phận chưa sử dụng của Sản phẩm mà bạn đã mua; và

III. xóa mật khẩu của bạn và tất cả thông tin, tệp và nội dung liên quan đến tài khoản được liên kết với hoặc bên trong Tài khoản của bạn (hoặc một phần trong đó).

c. Việc chấm dứt Tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác MYSTAY có thể được hưởng theo Điều khoản mua hàng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào cũng như không có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào đó là rõ ràng hoặc bằng ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt đó.


GIAO KẾT ĐIỆN TỬ
Việc bạn sử dụng Dịch Vụ bao gồm khả năng giao kết các thỏa thuận và/hoặc thực hiện các giao dịch bằng phương thức điện tử. BẠN XÁC NHẬN RẰNG CÁC NỘI DUNG ĐĂNG GỬI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ CỦA BẠN TẠO THÀNH SỰ CHẤP THUẬN VÀ Ý ĐỊNH CỦA BẠN CHỊU RÀNG BUỘC BỞI VÀ THANH TOÁN CHO CÁC THỎA THUẬN VÀ GIAO DỊCH ĐÓ. SỰ CHẤP THUẬN VÀ Ý ĐỊNH CỦA BẠN CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC NỘI DUNG ĐĂNG GỬI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC HỒ SƠ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MÀ BẠN GIAO KẾT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM CẢ CÁC THÔNG BÁO HỦY, CÁC CHÍNH SÁCH, CÁC HỢP ĐỒNG, VÀ CÁC ỨNG DỤNG. Để truy cập và giữ lại các hồ sơ dữ liệu điện tử của bạn, bạn có thể cần phải có một số phần cứng và phần mềm nhất định, và điều đó hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của riêng bạn.
0933 242 250